กฏหมายลิขสิทธิ์(Fair Use)

การสืบค้นข้อมูลในระบบเครือข่ายหรืออินเตอร์เน็ตที่มีพลังอัจฉริยะนั้นสามารถคัดลอกสิ่งที่พบเห็นได้อย่างรวดเร็ว  ทำให้ลืมนึกไปว่าสิ่งที่คัดลอกมานั้นเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น  ดังนั้นการเข้าใจกฎหมายลิขสิทธิ์และการใช้อย่างเป็นธรรม (fair Use) ซึ่งจะอนุญาตให้ผู้อื่นใช้ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีลิขสิทธิ์ได้เฉพาะในบางสถานการณ์เท่านั้น  จะทำให้นักเรียนได้ใช้งานจากการสืบค้นข้อมูลในระบบเครือข่ายหรืออินเตอร์เน็ตเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสม

“แนวทางการใช้อย่างเป็นธรรมสำหรับสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา” (Fair Use Guidelines for Educational Multimedia)”

<div style=”margin-bottom:5px”> <strong> <a href=”http://www.slideshare.net/kruaeok3/fair-use-16614353&#8243; title=”Fair use” target=”_blank”>Fair use</a> </strong> from <strong><a href=”http://www.slideshare.net/kruaeok3&#8243; target=”_blank”>fangwittayayon</a></strong> </div>

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s