คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
รหัสวิชา ง32297 โครงงานคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต
……………………………………………………………………………………………………….
พัฒนาโครงงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างความรู้ตามหัวข้อที่สนใจ
โดยใช้กระบวนการของโครงงาน ในการสร้างสรรค์ผลงาน แก้ปัญหา ทำงานด้วยความมุ่งมั่น เข้าใจ ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง มีความเป็นไทย เห็นคุณค่าในอาชีพและการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

ผลการเรียนรู้
1. นักเรียนสามารถพัฒนาโครงงานเพื่อสร้างความรู้ได้ตามหัวข้อที่สนใจ
2. นักเรียนสามารถเผยแพร่โครงงานผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้รายวิชา ง32297 โครงงานคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ลำดับที่1 ผลการเรียนรู้/นักเรียนสามารถพัฒนาโครงงานเพื่อสร้างความรู้ได้ตามหัวข้อที่สนใจ/สาระการเรียนรู้(กระบวนการของโครงงาน) 20/50 ชม./คะแนน

ลำดับที่2. ผลการเรียนรู้/นักเรียนสามารถเผยแพร่โครงงานผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้/สาระการเรียนรู้(การสร้างเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ผลงาน) 20/50 ชม./คะแนน

รวม 40/100

Theory Behind PBL

Advertisements

เกี่ยวกับ kruaeok3

fangwittayayon school in khonkaen
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

1 ตอบกลับที่ คำอธิบายรายวิชา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s