คลังเก็บหมวดหมู่: Uncategorized

บทสรุป PLC-KKSec 25 Model (ระยะที่ 3)

บทสรุป PLC-KKsec25 Model_Phase3_1_2561 ( … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | 2 ความเห็น

การศึกษาในศตรวรรษที่ 21

21st Century Skills

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น
รูปภาพ | Posted on by | ใส่ความเห็น

PBL4.0

pbl-4-0-1

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

การถอดบทเรียน STEM Education (โรงเรียนฝางวิทยายน)

STEM Education ฝางวิทยายน_ถอดบทเรียน

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

องค์ประกอบของโครงงานที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์ชิ้นงาน

ภาพจาก : https://www.linkedin.com/topic/อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน บทความทางวิชาการ, Uncategorized | ใส่ความเห็น

องค์ประกอบของสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ในการเรียนการสอน

ภาพจาก : http://digitallearningworld.comอ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน บทความทางวิชาการ, Uncategorized | ใส่ความเห็น